Brownfield Fond Ostrava Investiční rozvojový fond
pro Ostravskou aglomeraci
V Ostravské aglomeraci se nachází mnoho starých a opuštěných průmyslových a podnikatelských areálů, které dnes jen obtížně hledají nové a odpovídající využití. Těmto místům pomáhá náš investiční Rozvojový fond, jenž je financován z prostředků Evropské unie. Do roku 2023 bude fond investovat stovky milionů korun a přispívat tak ke vzniku nového zázemí pro průmysl, obchod nebo služby.

Kdo jsme?

Společnost Urban Development Fund MS s.r.o. je správcem investičního Rozvojového fondu a firmou s dlouholetou zkušeností v oblasti investování veřejných prostředků do obnovy brownfields a výstavby podnikatelských nemovitostí.

Animated Icon

Co nabízíme?

Rozvojový fond nabízí roli spolu-investora projektu, bude se podílet na riziku, které s investováním souvisí, ale výnosy v převážné míře přenechá vlastníkům a soukromým investorům. Díky nově dodanému kapitálu Fondu se tak může podstatně zvýšit proveditelnost rozvojových projektů, zejména pak v očích financujících bankovních ústavů. Seznamte se s podmínkami investování – výhodná investice sebou nese svá přesná pravidla.

Animated Icon

Jak to celé funguje?

1. Stáhněte si soubor ZIP s informacemi pro investování Rozvojového fondu, Výzvou a s formulářem Žádosti o poskytnutí veřejné podpory.
2. Vyplňte formulář Žádosti a společně s přílohami jej zašlete do naší datové schránky.
3. Vaši žádost posoudíme a pokud bude Váš projekt zapadat do naší investiční strategie, nabídneme Vám potřebné financování.
4. Rozvojový fond se zapojí do financování projektu poté, co splníte všechny podmínky Výzvy. Od té chvíle splácíte Rozvojovému fondu sjednaný úrok.

Potřebujete další informace?
Volejte +420 739 204 703  nebo  daniel@udfms.cz

Rádi vám pomůžeme s realizací a financováním vašeho projektu.

Co děláme?

Poskytujeme rizikové financování projektů rozvoje brownfields.

Jak se zapojit?

Stáhněte si podmínky vyhlášené výzvy nebo nás kontaktujte.

Proč s námi spolupracovat?

Přinášíme levné financování, dělíme se o riziko a přenecháme zisk.

Vyzkoušejte spolupráci s námi.

Financování vašeho projektu nemusí být složité.